Bestuur

Voorzitter:
– Dhr. B. Beugelsdijk, Nieuwerkerk aan de IJssel
M. 06-22345395 / E. bert.beugelsdijk@hetnet.nl

Secretaris:
– Vacant
T. / E.

Penningmeester:
– Ad Taks, Zundert
T. 06-12433335 / E. adtaks123@gmail.com

Lid:
– Frits Dommelholt, Winterswijk
M. 06 20843630 / E. jfdommerholt1@gmail.com

Lid:
– Ger Brouwer, St. Oederode
T. 0413 478544 / E. brou6733@planet.nl

Lid:
– Vacant

Erevoorzitter:

– Piet Kroon te Ede

Ereleden:

– Wim Bleijenberg te Wilnis

– Benno Schurink te Brummen

– Henk de Boer te Brummen

– Ewald OudeVoshaar te Wageningen