Home

De Nederlandse Hoender Club (NHC) is een vereniging, die in 1900 is opgericht om de oorspronkelijke Nederlandse hoenderrassen te beschrijven en te erkennen en ze zodoende te behoeden voor de teloorgang door de opkomst van de buitenlandse bedrijfspluimveerassen.

Inmiddels zijn voor de meeste Nederlandse hoenderrassen zogenaamde speciaalclubs opgericht, die zich toegelegd hebben op één of enkele rassen en is de beschrijving en erkenning van in de Nederland erkende hoenderrassen de verantwoordelijkheid van de Standaardcommissie van de NHDB. Daardoor is de functie van de Nederlandse Hoenderclub een geheel andere dan bij de oprichting.

Missie:De Nederlandsche Hoenderclub wil, voor belangstellenden, liefhebbers en fokkers van Nederlandse hoenderrassen een bijdrage leveren aan het in stand houden, creëren, en promoten van dit levend nationaal cultuurgoed. De NHC is vooral actief, o.a. met de speciaalclubs, waar Nederlandse hoenderrassen aan de orde zijn. De NHC wil daarbij actief samenbindend en ondersteunend opereren.

Doel:De Nederlandse Hoenderclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de hoender- en dwerghoenderrassen met een Nederlandse oorsprong d.m.v. een veelzijdig aanbod aan activiteiten met instandhouding en voldoende draagkracht als resultaat.

 

De NHC maakt deel uit van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)