Middelen

PROMOTIE
– Ons Hoenderblad, verschijnt vier keer per jaar en geeft informatie aan fokkers en liefhebbers over alles wat te maken heeft met de Nederlandse hoenderrassen.
– Het uitgeven van posters, boeken en video’s.
Samenwerking met speciaalclubs van Nederlandse hoenderrassen.
– Speciale aandacht voor jeugdleden door advies, clubblad, jaarlijkse jeugddag Nederlandse hoenderrassen e.d.
– Samenwerking met relaties als N.H.D.B., S.Z.H.R., N.O.M., Pluimveemuseum Barneveld, Nederlands Openlucht Museum (N.O.M.), Schaapskooi Schijndel, e.d.
– Contacten met stadsboerderijen en kinderboerderijen ter ondersteuning/promotie om Nederlandse hoenderrassen te houden of te fokken.
– Publicaties over Nederlandse hoenderrassen in de fokkersbladen en speciaalclubbladen.
– Artikelen in bladen buiten de liefhebberij.
– Presentatie van de Nederlandse hoenderrassen (ook in levende lijve) in het Pluimveemuseum te Barneveld.
– Kraaiende hanen horen in de wijk (opinieverandering).

CULTUURHISTORISCHE ZAKEN
– Onderzoek en publicaties, ook internationaal.
– Contacten met cultuurhistorische instellingen.
– Inventarisatie van het voorkomen van de rassen.

SECTIE LIEFHEBBERIJ
– Het i.s.m. speciaalclubs behandelen van onderwerpen die speciaalclub overstijgend zijn en door samenwerken een beter resultaat opleveren.
– Het bewaken dat er ruim voldoende aandacht is bij alle activiteiten voor de groep liefhebbers i.s.m. Landleven en Pluimveemuseum.
– Foktechnische zaken. Het instellen van een “Hoendermeester” (foktechnische commissie NL, zuchtwart DL) van de rassen waar geen speciaalclub van is zoals de Schijndelaar, de Eikenburger Kriel.
– Het bevorderen van de instelling van “hoendermeesters” bij de Speciaalclubs van Ned. hoenderrassen. Gezamenlijk overleg tussen deze specialisten kan vruchtbaar zijn.
– Erkenningenbeleid (min 3 afwijkende eigenschappen t.a.v. (Ned.) rassen).

SPECIAALCLUBS
– Informatie uitwisseling.
– Gezamenlijke presentaties/publicaties.
– Onderwerpen betreffende het keuren.
– Informatie/voorlichting voor fokkers en keurmeesters.
– Initiatieven richting keurmeestercongres (ras overstijgend).
– Het verzorgen van keurverslagen in o.a. Ons Hoenderblad

SPONSORING
– T.b.v. speciale activiteiten.
– CLUB EN DISTRICTSHOWS
– Diverse districtshow.