Nieuws & Agenda

BIJDRAGEN AAN DE NHC NIEUWSBRIEF:
REDACTIE PIET KROON & JOOST KAPER
EMAIL: kroonpiet@hotmail.com

AGENDA NHC
– 2 maart 2019 NHC jaarvergadering in het Pluimveemuseum te Barneveld.
– 2 maart 2019 Bevolking van de Hoendertuin van het Pluimveemuseum.
Ook iets voor de agenda? Email naar kroonpiet@hotmail.com

BIJDRAGEN AAN DE NHC NIEUWSBRIEF:
REDACTIE PIET KROON & JOOST KAPER
EMAIL: kroonpiet@hotmail.com

ONS HOENDERBLAD
U ontvangt binnenkort alweer de 188-ste editie van Ons Hoenderblad in uw bus. Zoals u gewend bent een zeer afwisselende editie met keurverslagen onderzoeken, leuke weetjes, historische feiten en de voorbereiding op de ledenvergadering. En we zijn blij dat we het nog kunnen doen en ook nog zoveel te vertellen hebben. De NHC heeft zich ontwikkeld als voorlo-per van KLN in 1900, tot het spreekwoordelijke cement tussen de speciaalclubs in het streven naar behoud en verbetering van de Nederlandse (dwerg)hoenderrassen. Maar zoals veel kleindierverenigingen kampt ook de NHC met een gestage afname van het ledenaantal. En het valt ook voor ons niet meer om bestuursleden te vinden. Zozeer zelfs dat een (zeer tijdige) bezinning op de toekomst een actueel onderwerp is. En misschien denkt u wel dat dit er nu eenmaal bij hoort.
Het is natuurlijk ook gewoon een feit, maar tegelijkertijd is de oplossing zo eenvoudig. En het is toch fijn te weten dat uzelf de wereld kan veranderen van achter uw PC: wordt lid van de NHC en wij kunnen verder. Of verhoog de ambities en zet uw talenten in door lid te worden van ons bestuur. Laat een berichtje achter bij de secretaris! Beide opties vergroten uw plezier!

Uitnodiging NHC contactdag.
Het bestuur van de Nederlandse Hoender Club nodigt de leden hierbij uit voor de NHC contactdag op 2 maart 2019 in het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld, Hessenweg 2a, Barneveld.
Programma:
• 9.30 uur tot 10.30 uur: inkooien Nederlandse rassen in de volières.
• 10.45 uur tot 12.30 uur: Algemene ledenvergadering.
• Daarna lunch en informeel napraten
We hebben het programma aangepast omdat we hebben ervaren dat de groep die na de lunch nog blijft voor een inhoudelijk programma steeds kleiner lijkt te worden. We proberen daarom nu een ander concept uit en horen graag uw mening hierover tijdens de jaarvergadering.

De kosten van de lunch zijn € 15,-. Alleen leden die zich hebben aangemeld voor de lunch kunnen deelnemen. Opgave voor maandag 25 februari bij de secretaris Joost Kaper via joostkaper@hotmail.com of 06-54647703.


ONDERZOEK WAGENINGEN
Het doel van het onderzoek is eerst inventariseren welke afwijkingen en hoe vaak een af-wijking voorkomt. Op basis van die frequentie beslissen we met Henk en Piet welk ken-merk(en) zinvol is / zijn om verder te gaan onderzoeken. Daarvoor vragen we de fokkers de beoordeelde dode embryo’s en kuikens (tot maximaal 1 week oud) in te vriezen en te bewaren totdat besloten is welk kenmerk verder wordt onderzocht.
Vroege letaliteit heeft vaak te maken met afwijkingen in het DNA die niet of slecht met het leven verenigbaar zijn. Dat zijn de meest in het oog springende afwijkingen. Dus al-les wat afwijkt van standaard, herhaaldelijk voorkomt en ongewenst is, is een genetische afwijking waar wij in geïnteresseerd zijn. Er wordt gezegd dat er uitval is door genetische afwijkingen, maar we hebben geen idee of dat sporadisch of vaak voorkomt. We moeten eerst weten welke afwijkingen in welke frequentie voorkomen voordat we een afwijking kunnen kiezen binnen een ras of over rassen heen.
Een eerste selectie op vitaliteit en ongewenste kenmerken (ontbreken kootjes/nagels) kan in de eerste week gedaan worden, na twee maanden kun je een indruk krijgen of de gewenste raskenmerken zich ontwikkelen, w.o. beenlengte. Spoorontwikkeling bij hennen komt pas na een jaar, begreep ik. Het gaat nu met name om “afwijkingen die niet-goed-met-het-leven-samen-gaan”. Graag zodra je een toom uitgebroed hebt een foto/kopie van het gegevensformulier insturen met de afwijkingen in de vroege ontwikkeling van embryo’s en de kuikens (dood en skeletafwijkingen, kromme benen/tenen, mis-vorming van snavel). De fokker kan het formulier dan behouden om de kuikens te volgen en de kuikens op een leeftijd van twee maanden te beoordelen op afwijkingen van de gewenste raskenmerken (bv beenbevedering, schedelknobbel, misvormde kinlellen). Het formulier is ook aangepast om dit op deze manier te kunnen registreren.