NIEUWBERICHTEN

Nederlandse Hoender Club (NHC)

BIJDRAGEN AAN DE NHC nieuwsberichten:
REDACTIE PIET KROON & GER BROUWER
Email: brou6733@planet.nl

.

.

De NHC zich vooral inzetten op het onder de aandacht brengen van onze Nederlandse kippenrassen. Welke mogelijkheden zijn daar in de toekomst nog voor nu de shows meer en meer op de achtergrond raken. Hiervoor moeten nieuwe concepten uit gewerkt worden.

Op zaterdag 10 september zijn wij met diverse leden en keurmeesters in Amersfoort bij elkaar gekomen en hebben bovenstaand thema besproken d.m.v. presentaties over dit thema. Dit leverde verrassende nieuwe inzichten op die wij willen delen.

De PowerPoint presentaties na de succesvolle NHC contactdag op 10 september 2022 ;

NHC Contactdag gaat echt door op 10 september 2022 !

Een gezellige dag, voor zowel leden als niet-leden, om met elkaar te kunnen bijpraten dat staat nog steeds centraal. Wel heeft het bestuur van de NHC een alternatief programma opgezet, waarover u hieronder meer leest.

Door de Covid en Vogelgriep heeft onze hobby zwaar te lijden, en we zien elkaar de afgelopen jaren (mede door het uitvallen van de shows) veel te weinig. Daarom heeft het bestuur van de NHC er van alles aan gedaan om het mogelijk te maken nu toch een keer bij elkaar te komen. Voorop staat het gezellige samenzijn, maar in de agenda die wij hebben opgesteld kijken we ook naar de toekomst.

De primaire doelstelling van de Nederlandsche Hoender Club is de instandhouding van Nederlandse hoenderrassen. Daarbij wil de NHC zich vooral inzetten op het onder de aandacht brengen van onze Nederlandse kippenrassen. Welke mogelijkheden zijn daar in de toekomst nog voor nu de shows meer en meer op de achtergrond raken. Hiervoor moeten nieuwe concepten uit gewerkt worden, waarover we graag op 10 september met u in gesprek willen gaan. De NHC contact dag hebben we samen kunnen opzetten met de support en inbreng van enkele keurmeesters, bestuursleden en KLN. Wij hopen zowel leden van de NHC als niet-leden te kunnen begroeten in Amersfoort op 10 september.

Namens het bestuur NHC,  

Bert Beugelsdijk, Voorzitter.

Agenda en overige informatie NHC contactdag

De 1e NHC contactdag zal plaatsvinden op 10 september; Locatie is Bokkeduinen 4, Amersfoort. En natuurlijk is iedereen welkom, zowel leden als niet-leden.
Als u gebruik wilt maken van de gezamenlijke lunch (prijs € 20,=, voor- en hoofdgerecht plus toetje), dient u dit wel vooraf aan te melden bij onze coördinator (uiterlijk 4 september!). Indien u aan de lunch deelneemt, zal koffie en thee in het lunchbedrag inbegrepen zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u meer informatie vinden op onze website: https://www.nederlandsehoenderclub.eu
Ook kunt u contact opnemen met de Coördinator van de NHC contactdag:
Ger Brouwer,  Tel: 06-53648372    Email: brou6733@planet.nl

Agenda:
  9:30     Ontvangst en koffie vanaf 9:00 uur.

10:00     Digitaal keuren, iets voor de toekomst? En wat zijn aandachtspunten? Door Klaas van der Hoek.

11:00     Aandachtspunten bij het maken van dieren foto’s. Door Ad Taks.

11:45     Vragen en conclusies Digitaal keuren.

12:00    LUNCH.

13:00     Kunnen fokcirkels en lineair keuren helpen bij het in stand houden van ons levend erfgoed en als alternatief dienen als de reguliere keuringen geen doorgang vinden? Door Edgar de Poel te Groen.

14:00    Vragen en discussie toekomstige opzet beoordelingen.

14:30     Gezellige afsluiting.

LET OP: NHC EENDAAGSE JONGDIERENKEURING NHC OP 10 SEPTEMBER 2022 KRIJGT VERVANGEND PROGRAMMA !