Geschiedenis

Na 1850 komen industrialisatie en verstedelijking in ons land op gang. Kort daarop ontstaan bij vooral de meer welgestelden gevoelens van verheerlijking van de natuur en de romantiek. Er is een duidelijk verband tussen deze veranderingen. Rond de eeuwwisseling worden allerlei natuurbehoudende verenigingen opgericht. Denk aan de Vogelbescherming, Natuurmonumenten enz. Ook de Nederlandse Hoender Club wordt opgericht in 1900. Kippen-Roelof Houwink, zoon van een grossier in koloniale waren en koffiebrander is de eerste 25 jaar voorzitter van de NHC. De NHC stelt rasbeschrijvingen op en promoot het behoud van ons nationaal kakelend cultuurgoed. Na de Tweede Wereldoorlog komen er steeds meer speciaalclubs van Nederlandse hoenderrassen. Dat heeft de positie van de NHC veranderd. De NHC bemoeit zich bijvoorbeeld niet ongevraagd met rastechnische zaken, als er een speciaalclub van een ras is. De NHC maakt daarentegen wel graag reclame voor de speciaalclubs en de rassen. Ook staat de NHC, wel meer dan in het verleden, open voor liefhebbers. Denk daarbij o.a. aan:

  • De “Dag van het Nederlandse Hoen”, een jaarlijkse dag voor allen die onze rassen een warm hart toedragen.
  • Ons Hoenderblad, het clubblad van de NHC staat 4x per jaar vol met allerlei “hoenderweetjes”.
  • De vraagbaakfunctie, liefhebbers kunnen bellen voor een advies.

BROCHURE KIP
De brochure kip is een uitgave van de WUR.Deze brochure is in samenwerking met de Nederlandse Hoender Club en Stichting Zeldzame Huisdierrassen tot stand gekomen. In deze brochure vindt u de geschiedenis van het Nederlandse hoen vanaf het begin van onze jaartelling tot nu toe. Tevens wordt er aandacht besteed aan de kansen die er liggen om ons levend cultuur historisch erfgoed duurzaam te kunnen behouden.
Hieronder kunt u de brochure Kip downloaden.