Welkom

De Nederlandse Hoender Club (NHC) is een vereniging, die in 1900 is opgericht om de oorspronkelijke Nederlandse hoenderrassen te beschrijven en te erkennen en ze zodoende te behoeden voor de teloorgang door de opkomst van de buitenlandse bedrijfspluimveerassen.

Missie/doel: De Nederlandse Hoenderclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de hoender- en dwerghoenderrassen met een Nederlandse oorsprong d.m.v. een veelzijdig aanbod aan activiteiten met instandhouding en voldoende draagkracht als resultaat.

WORDT LID VAN DE NHC

Steunt u ook ons Nederlands levend hoender erfgoed?
Voor slechts 20 euro per jaar bent ook lid van de NHC.
Betaling contributie naar NL68INGB0105294624, t.n.v. Penningmeester NHC te Zundert. (Let op: u krijgt 3 euro korting bij automatische afschrijving).

Wij bieden U:                                                                                                      

  • Meer informatie over Nederlandse hoenderrassen. 
  • Meer contact met andere Nederlandse pluimveeliefhebbers.
  • 4 x per jaar het clubblad Ons Hoenderblad + digitale nieuwsbrieven. 
  • Advies over Nederlandse hoenderrassen of hulp bij vragen over hoenders, hun verzorging en het fokken hiervan in het algemeen. 
  • En nog veel meer…

NHC OP FACEBOOK

De NHC is ook actief op Facebook! Wilt u ook de nieuwsbrieven ontvangen, informatie uitwisselen of vragen stellen?

Wordt dan lid van onze groep https://www.facebook.com/groups/Nederlandsehoenderclub/

U bent ook welkom als u geen lid bent van de vereniging!

De NHC maakt deel uit van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)